จำหน่ายกล่องไปรณีย์ ซอง อุปกรณ์ ราคาถูก

กล่องไดคัท

กล่องไดคัท 0

11x17x6 cm.​

ราคาปลีก 5.00 บาท

กล่องไดคัท ก

14x20x6 cm.​

diecutbox02

ราคาปลีก 5.50 บาท

กล่องไดคัท ข

17x25x9 cm.​

ราคาปลีก 8.00 บาท

กล่องไดคัท ค

20x30x11 cm.​

ราคาปลีก 11.00 บาท

กล่องไดคัท ง

22x35x14 cm.​

ราคาปลีก 15.00 บาท

กล่องไดคัท จ

24x40x17 cm.

ราคาปลีก 20.00 บาท