สั่งซื้อสินค้า

โอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต. อรรณพ จิตรโชติ
เลขที่ 221-2-36036-1