กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00

9.75x14x6 cm.​

ราคาปลีก 2.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0

11x17x6 cm.

3958_19A77B9B-4551-E1A1-01CE-45B7123C3BDA

ราคาปลีก 2.40 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0+4

11x17x10 cm.​

ราคาปลีก 3.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ A

14x20x6 cm.​

ราคาปลีก 3.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ AA

13x17x7 cm.​

ราคาปลีก 3.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2A

14x20x12 cm.​

ราคาปลีก 4.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ B

17x25x9 cm.​

ราคาปลีก 4.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2B

17x25x18 cm.​

ราคาปลีก 5.70 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C

20x30x11 cm.​

ราคาปลีก 5.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ CD

15x15x15 cm.

ราคาปลีก 5.10 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+8

20x30x19 cm.​

ราคาปลีก 7.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D

22x35x14 cm.​

ราคาปลีก 7.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E

24x40x17 cm.​

ราคาปลีก 8.90 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ Fsmall

31x36x13 cm.​

ราคาปลีก 13.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ Fbig

32x48x30 cm.​

ราคาปลีก 18.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ ฉ

30x45x22 cm.​

ราคาปลีก 15.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ G

31x36x26 cm.​

ราคาปลีก 15.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ H

41x45x35 cm.​

ราคาปลีก 25.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 7

35x50x32 cm.​

ราคาปลีก 24.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ I

45x55x40 cm.

ราคาปลีก 47.00 บาท

กล่องไดคัท

กล่องไดคัท 0

11x17x6 cm.​

ราคาปลีก 5.00 บาท

กล่องไดคัท ก

14x20x6 cm.​

diecutbox02

ราคาปลีก 5.50 บาท

กล่องไดคัท ข

17x25x9 cm.​

ราคาปลีก 8.00 บาท

กล่องไดคัท ค

20x30x11 cm.​

ราคาปลีก 11.00 บาท

กล่องไดคัท ง

22x35x14 cm.​

ราคาปลีก 15.00 บาท

กล่องไดคัท จ

24x40x17 cm.

ราคาปลีก 20.00 บาท

ซองจดหมาย

ซองธรรมดา​ 50 ซอง

7x10 นิ้ว​

ราคาปลีก 90.00 บาท

ซองธรรมดา​ 50 ซอง

9x12 3/4 นิ้ว​

envelope02

ราคาปลีก 115.00 บาท

ซองกันกระแทก 10 ซอง

7x10 นิ้ว​

ราคาปลีก 60.00 บาท

ซองกันกระแทก 10 ซอง

9x12 3/4"

ราคาปลีก 90.00 บาท

ซองขยายข้าง​ 50 ซอง

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาปลีก 150.00 บาท

ซองขยายข้าง​ 50 ซอง

11x17 นิ้ว​

ราคาปลีก 180.00 บาท

ซองเอกสาร 50 ซอง

7x10 นิ้ว

ราคาปลีก 90.00 บาท

ซองเอกสาร 50 ซอง

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาปลีก 115.00 บาท

อุปกรณ์แพ็คของ

ตัวตัดเทป

.

ราคาปลีก 85.00 บาท

แอร์บับเบิ้ล (เมตร)​

.32x100 m

pack02

ราคาปลีก 290.00 บาท

แอร์บับเบิ้ล (ม้วน)​

.65x100 m

ราคาปลีก 370.00 บาท

เชือกขาวเบอร์18

1/2 กิโลกรัม

ราคาปลีก 90.00 บาท

เชือกขาวเบอร์18

1 กิโลกรัม

ราคาปลีก 170.00 บาท

เทปกาว

45 หลา

ราคาปลีก 15.00 บาท

เทปขุ่น 2 นิ้ว

100 หลา

ราคาปลีก 30.00 บาท

เทปขุ่น 2 นิ้ว

45 หลา

ราคาปลีก 26.00 บาท