กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00

9.75x14x6 cm.​

ราคาปลีก 2.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0

11x17x6 cm.

3958_19A77B9B-4551-E1A1-01CE-45B7123C3BDA

ราคาปลีก 2.40 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0+4

11x17x10 cm.​

ราคาปลีก 3.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ A

14x20x6 cm.​

ราคาปลีก 3.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ AA

13x17x7 cm.​

ราคาปลีก 3.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2A

14x20x12 cm.​

ราคาปลีก 4.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ B

17x25x9 cm.​

ราคาปลีก 4.20 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2B

17x25x18 cm.​

ราคาปลีก 5.70 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C

20x30x11 cm.​

ราคาปลีก 5.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ CD

15x15x15 cm.

ราคาปลีก 5.10 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+8

20x30x19 cm.​

ราคาปลีก 7.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D

22x35x14 cm.​

ราคาปลีก 7.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E

24x40x17 cm.​

ราคาปลีก 8.90 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ Fsmall

31x36x13 cm.​

ราคาปลีก 13.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ Fbig

32x48x30 cm.​

ราคาปลีก 18.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ ฉ

30x45x22 cm.​

ราคาปลีก 15.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ G

31x36x26 cm.​

ราคาปลีก 15.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ H

41x45x35 cm.​

ราคาปลีก 25.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 7

35x50x32 cm.​

ราคาปลีก 24.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ I

45x55x40 cm.

ราคาปลีก 47.00 บาท