จำหน่ายกล่องไปรณีย์ ซอง อุปกรณ์ ราคาถูก

ซองจดหมาย

ซองกันกระแทก
ซองพลาสติก

ซองธรรมดา​ 50 ซอง

7x10 นิ้ว​

ราคาปลีก 90.00 บาท

ซองธรรมดา​ 50 ซอง

9x12 3/4 นิ้ว​

envelope02

ราคาปลีก 115.00 บาท

ซองกันกระแทก 10 ซอง

7x10 นิ้ว​

ราคาปลีก 60.00 บาท

ซองกันกระแทก 10 ซอง

9x12 3/4"

ราคาปลีก 90.00 บาท

ซองขยายข้าง​ 50 ซอง

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาปลีก 150.00 บาท

ซองขยายข้าง​ 50 ซอง

11x17 นิ้ว​

ราคาปลีก 180.00 บาท

ซองเอกสาร 50 ซอง

7x10 นิ้ว

ราคาปลีก 90.00 บาท

ซองเอกสาร 50 ซอง

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาปลีก 115.00 บาท