อุปกรณ์แพ็คของ

ตัวตัดเทป

.

ราคาปลีก 85.00 บาท

แอร์บับเบิ้ล (เมตร)​

.32x100 m

pack02

ราคาปลีก 290.00 บาท

แอร์บับเบิ้ล (ม้วน)​

.65x100 m

ราคาปลีก 370.00 บาท

เชือกขาวเบอร์18

1/2 กิโลกรัม

ราคาปลีก 90.00 บาท

เชือกขาวเบอร์18

1 กิโลกรัม

ราคาปลีก 170.00 บาท

เทปกาว

45 หลา

ราคาปลีก 15.00 บาท

เทปขุ่น 2 นิ้ว

100 หลา

ราคาปลีก 30.00 บาท

เทปขุ่น 2 นิ้ว

45 หลา

ราคาปลีก 26.00 บาท